Assitejn strategia 2023–2025


PERUSTEHTÄVÄ:

Suomen Assitejn tavoitteena on edistää lasten ja nuorten esittävän taiteen arvostusta ja näkyvyyttä sekä vahvistaa ilmastollisesti ja inhimillisesti kestävää ja moniäänistä lapsille ja nuorille suunnatun esittävän taiteen kenttää.

VISIO:

Kotimainen lapsille ja nuorille suunnattu esittävä taide on arvostettua, kansainvälisesti verkottunutta ja moniäänistä. Alan ammattilaisilla on kestävät työolot.

JÄRJESTÖMME KESKEISIMMÄT ARVOT:

Kansainvälisyys:

Juuremme ovat kansainvälisyydessä. Vahvistamme kotimaisten tekijöiden kansainvälistä tunnettavuutta, näkyvyyttä ja verkottumista. Edistämme ideoiden ja osaamisen kansainvälistä vaihtoa. Luomme ympäristöjä, joissa lapset ja nuoret voivat positiivisessa ilmapiirissä tutustua eri kieliin ja kulttuureihin.

Asiantuntijuus:

Olemme asiantuntija lapsille ja nuorille suunnatun esittävän taiteen kentällä. Edistämme lapsille ja nuorille suunnatun esittävän taiteen jatkuvaa kehitystä ja tutkimusta. Asiantuntijaorganisaationa välitämme tietoa ja osaamista avoimesti jäsenillemme, lapsille ja nuorille suunnatun esittävän taiteen kentälle ja alan sidosryhmille.

Moniäänisyys:

Toimintamme tukee ja tuo esiin moniäänistä ja inklusiivista lastenkulttuuria ja taidekasvatusta. Jokaisella lapsella ja nuorella on yhtäläinen ja tasa-arvoinen oikeus taiteeseen niin tekijöinä kuin kokijoina. Taiteen ammattilaiskenttä on monimuotoinen ja moniääninen ja sitoudumme vaalimaan ja vahvistamaan sitä.

Yhteisöllisyys:

Olemme osa maailman suurinta lasten ja nuorten esittävän taiteen verkostoa ASSITEJ Internationalia. Jäsenemme ovat osa maailmanlaajuista yhteisöä. Perustehtävämme on tuoda ihmisiä yhteen taiteen äärelle niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Kansainvälisten verkostojemme kautta olemme kokoamme isompi toimija.

ARVOLUPAUS:

Suomen Assitej on vahva kansainvälinen asiantuntijaorganisaatio lapsille ja nuorille suunnatun esittävän taiteen kentällä.

JÄRJESTÖMME STRATEGISET TAVOITTEET VUOSILLE 2023-2025

1. LAPSILLE JA NUORILLE SUUNNATUN ESITTÄVÄN TAITEEN ARVOSTUKSEN LISÄÄMINEN
Edistämme lapsille ja nuorille suunnatun esittävän taiteen asemaa yhteistyössä jäsentemme ja muiden alan järjestöjen kanssa. Tuomme viestinnässämme esille lapsille ja nuorille suunnatun esittävän taiteen toimijoita, tapahtumia, tutkimusta ja tärkeitä ilmiöitä. Toimintamme asiantuntija- ja yhteistyöorganisaationa hyödyttää koko lasten ja nuorten esittävän taiteen kenttää.

2. YHTEISTYÖVERKOSTOJEN VAHVISTAMINEN
Olemme aktiviinen yhteyksien luoja kotimaisella ja kansainvälisellä lapsille ja nuorille suunnatun esittävän taiteen kentällä. Tarjoamme jatkuvasti mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja vahvistamme olemassa olevia verkostojamme entistä paremmin palvelemaan jäseniämme ja lapsille ja nuorille suunnatun esittävän taiteen kenttää.

3. JÄSENTEN ASSITEJ
Assitej tarjoaa asiantuntija-apua, tapaamisia, verkostoitumismahdollisuuksia, viestintäkanavan ja koulutusta. Kehitämme toimintaamme yhteistyössä jäsentemme kanssa.

4. MONIÄÄNINEN JA KESTÄVÄ LAPSILLE JA NUORILLE SUUNNATTU ESITTÄVÄN TAITEEN KENTTÄ
Olemme sitoutuneet ottamaan huomioon toiminnassamme ekologisen, taloudellisen, ilmastollisen ja kulttuurisen kestävyyden sekä yhteiskunnallisen moniäänisyyden niin tapahtumien järjestäjänä kuin kattojärjestönä. Toimimme taidekasvatuksen hyväksi ja edistämme lasten ja nuorten syvempää osallisuutta ja toimijuutta esittävässä taiteessa.