ASSITEJ Finland är en scenkonstförening för alla som arbetar med eller har intresse i scenkonst för barn och unga i Finland. Föreningen främjar medvetenhet och uppskattning av scenkonst för barn och unga och agerar till förmån för branschens utveckling, forskning, hög artistisk nivå och art utbildning. ASSITEJ Finland skapar nätverk och sprider kunskap mellan professionella inhemska barn- och ungdomsteatrar och scenkonstgrupper och är expert inom det finländska scenkonstområdet.

 

ASSITEJ Finland tillhör till det internationella nätverket ASSITEJ International, som har medlemmar i över 100 länder. Som en del av den internationella ASSITEJ organisationen utvecklar ASSITEJ Finland kontakter mellan finländska och internationella teatrar och scenkonstgrupper för barn och unga.Kontakt

Assitej Finland rf.
c/o Teatteri ILMI Ö.
Iso Roobertinkatu 10 B 20
00180 Helsinki

info@assitej.fi
+35844 086 6355

Verksamhetsledare
Tanja Turpeinen
tanja.turpeinen@assitej.fi

Projektledare
Pisko Aunola
pisko.aunola@assitej.fi